Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Blue Sardines

Συνέχεια κοινών δράσεων συνδέσμων ενάντια στην Κάρτα Φιλάθλου

Original 21

Την αγωνιστική 27 – 30 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε μια ακόμα κοινή δράση ενημέρωσης του κόσμου και διαμαρτυρίας ενάντια στην Κάρτα Φιλάθλου.